Қазақ қайда бара жатыр?

Кітапқа ХХ ғасыр басындағы қазақ демократияшыл зиялыларының өкілі, Алаш партиясының белсенді мүшесі, көрнекті мемлекет және коғам қайраткері, «Сарыарқа» газетін ұымдастырушылардың бірі Р.Мәрсековтың өз туындыларымен бірге оның қоғамдық-саяси өмір жолдарын ашатын құжаттық материалдар топтастырылған.
Кітап гуманитарлық ғылымдар саласы мамандарына, жоғары оқу орындарының студенттері, магистринттары мен окытушыларына, сондай-ақ ел тарихына қызығушылық танытатын оқырман қауымға арналған.

В книге собраны произведения и документальные материалы об одном из лучших сынов казахского народа, представителе демократической интеллигенции начала ХХ века, активном члене партии «Алаш», видном государственном и общественном деятеле, организаторе газеты «Сарыарқа», личности, оставившей огромный след в истории Казахстана, – Раимжане Марсекове.
Книга предназначена специалистам гуманитарных наук, магистрантам и преподавателям, студентам вузов, а также читателям, которые интересуются историей Казахстана.

Подписка на рассылку:
Подписка на рассылку: